Jak długo trwa dostawa posiłku do odbiorców?

W zakładzie produkcyjnym bezpośrednio po przygotowaniu składniki ciepłe pakowane są w czyste pojemniki GN do termosów kateringowych lub specjalnych pojemników izolacyjnych, a zimne do szczelnych opakowań gastronomicznych, które zapewniają odpowiednią temperaturę posiłku. Tak zapakowane potrawy umieszczamy w samochodzie przeznaczonym do transportu żywności i transportujemy zgodnie z wyznaczonymi trasami kierowców. Czas transportu w miarę możliwości staramy się skrócić do minimum i z reguły nie przekracza 45 minut. W trakcie dostawy Klient sprawdza jakość i ilość dostarczonych posiłków. Przyjęcie dostawy jest udokumentowane.